Más mensajes de apoyo a las víctimas, ahora desde Gainax

Gainax ha actualizado su web sumándose a las muchas persona y entidades de la industria que han dejado sus mensajes de apoyo a las víctimas de la catástrofe en...

Gainax ha actualizado su web sumándose a las muchas persona y entidades de la industria que han dejado sus mensajes de apoyo a las víctimas de la catástrofe en Japón.

Podéis ver el resto de ilustraciones, así como sus autores tras el salto.


En la iniciativa han participado (de derecha a izquierda desde arriba):

 • Ikuo Kuwana
 • Yoshiko Kumagawa
 • Syūichi Iseki
 • Daiki Egashira
 • Harumi Takahoshi
 • Kazuhiro Takamura
 • Akira Yamashita
 • Rino Yamazaki
 • Kazuya Masumoto
 • Toyonori Yamada
 • Akemi Hayashi
 • Nana Yamaishi
 • Yū Matsuoka
 • Maki Kōbe
 • Kanae Yuasa
 • Hyuga Yamamura
 • Takami Akai